مرور برچسب

سخنان رهبری در مورد برق هسته ای

پیش بینی خاموشی های امروز

پیش بینی خاموشی های امروز به گزارش نجف آبادنا مقام معظم رهبری 11 سال قبل، در یک سخنرانی بر این نکته تأکید کردند که اگر ایران به بدگویی برخی عوامل داخلی درباره بی‌خاصیتی صنعت هسته‌ای توجه کند و برق هسته‌ای تولید نکند، مجبور به «گدایی برق»…