مرور برچسب

سخنرانی و جزءخوانی قرآن کریم در حوزه علمیه الحجه (عج)

سخنرانی و جزءخوانی قرآن کریم در حوزه علمیه الحجه (عج) برگزار می گردد

مراسم سخنرانی و جزءخوانی قرآن کریم در حوزه علمیه الحجه (عج) بعد از نماز ظهر و عصر با حضور عموم مردم برگزار می گردد. سخنرانی و جزء خوانی قرآن کریم در حوزه علمیه الحجه (عج) برگزار می گردد به گزارش نجف آبادنگار مراسم سخنرانی و جزءخوانی قرآن…