مرور برچسب

سردرگمی تعطیلی بازار نجف آباد

مُهر پایان آقای دادستان بر سردرگمی تعطیلی بازار نجف آباد

مُهر پایان آقای دادستان بر سردرگمی تعطیلی بازار نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از صاحب نیوز؛ از چند روز پیش که شیوع کرونا روز به روز بیشتر شد، آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حاکی از رتبه دوم شهرستان نجف آباد از نظر تعداد مبتلایانرا داشت و…