مرور برچسب

سرمایه داری در بحران کرونا

بروز فرهنگ ایثار ایرانی در برابر فرهنگ خشن سرمایه‌داری در بحران کرونا

بروز فرهنگ ایثار ایرانی در برابر فرهنگ خشن سرمایه‌داری در بحران کرونا به گزارش نجف آباد نگار از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در واکنش به رفتار کشورهای غربی با بیماران کرونایی شهروند این کشورها، گفت: بحران کرونا فرصتی بود که پرده مخملی بسیار…