مرور برچسب

سرهنگ محمد حسین باباکلانی

۲۰۱ فقره سرقت در پرونده سارقان سیم برق

201 فقره سرقت در پرونده سارقان سیم برق به گزارش نجف آباد نگار از پايگاه خبرگزاری پليس، سرهنگ "محمد حسین باباکلانی" در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت سيم برق در شهرستان "نجف آباد" موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي…