مرور برچسب

سرودهای حماسی و انقلابی

برگزاری چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی استان در ۱۱ منطقه

برگزاری چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی استان در ۱۱ منطقه به گزارش نجف آبادنا مسئول امور هنری سازمان بسیج هنرمندان استان با اشاره به اهمیت تقویت امور هنری در بین قشر جوان و نوجوان، اظهار کرد: چهارمین جشنواره سرودهای حماسی…