مرور برچسب

سفره عقد

روز جهانی نه شنیدن در نجف آباد

روز جهانی نه شنیدن در نجف آباد پسر و دختر همدیگر را پسندیده بودند قرار بود یک عمرکنار همدیگر زندگی کنند. دخترگفته بود نمیدانم چه کارخوبی کرده ام که در عوضش تو را پیداکرده ام. پسر نیشش تابنا گوشش بازشده بود و جواب داده بود امیدوارم…