مرور برچسب

سلامت شغلی نجف آباد

آغاز ساخت مرکز معاینات سلامت شغلی نجف آباد

آغاز ساخت مرکز معاینات سلامت شغلی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا رییس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد گفت: زمین این مرکز به مساحت 320 متر مربع را خیر نیک اندیش حاج قربانعلی شمس اهدا کرده است. علیرضا غیور افزود: این مرکز معاینات سلامت با زیر…