مرور برچسب

سلمان باهنر

یادی از مشهورترین فیلم بردار رزمندگان نجف آباد

یادی از مشهورترین فیلم بردار رزمندگان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، محمود اصفهانی (باهنر) را باید شناخته شده ترین فیلم بردار رزمندگان نجف آبادی در دوران دفاع مقدس دانست. او به اندازه یک اتاق فیلم و عکس داشت که به سفارش…