مرور برچسب

سنگ قیمتی نجف آباد

قاچاق سنگ قیمتی از نجف آباد به بندرعباس

قاچاق سنگ قیمتی از نجف آباد به بندرعباس به گزارش نجف آبادنا از ایسنا، مشکلات صنعتگران، هنرمندان و معاونان صنایع دستی برای صادرات در مبادی گمرکی بارها در جلسات متعددی مطرح شده است، حتی قرار بود دوره آموزشی برای آشنایی گمرک جمهوری اسلامی با…