مرور برچسب

سنگ نگاره نجف آباد

سنگ نگاره های نجف آباد

سنگ نگاره های نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از جمله آثار هنری بجای مانده در کوه ها و سخره های منطقه حفاظت شده و پارک ملی قمیشلو، سنگ نگاره های نجف آباد است. سنگ نگاره ها یا هنر های صخره ای، جلوه های هنری جامعه انسانی به شمار…