مرور برچسب

سنگ نگاره های نجف آباد

سنگ نگاره های نجف آباد

سنگ نگاره های نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از جمله آثار هنری بجای مانده در کوه ها و سخره های منطقه حفاظت شده و پارک ملی قمیشلو، سنگ نگاره های نجف آباد است. سنگ نگاره ها یا هنر های صخره ای، جلوه های هنری جامعه انسانی به شمار…