مرور برچسب

سهراب خادمی در مسابقه برنده باش

حضور شرکت کننده نجف آبادی در مسابقه برنده باش + ویدئو

حضور شرکت کننده نجف آبادی در مسابقه برنده باش به گزارش نجف آباد نگار حضور شرکت کننده نجف آبادی در مسابقه برنده باش در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ صورت گرفت. آقای سهراب خادمی با لیسانس مدیریت در این مسابقه شرکت نمود و موفق به کسب جایزه ۱۰…