مرور برچسب

سهم کشاورزی در اصفهان

سهم کشاورزی و صنعت در اشتغال اصفهان افزایش یافت

سهم کشاورزی و صنعت در اشتغال اصفهان افزایش یافت به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، محمد رضا لعلی روز سه شنبه افزود: سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان اصفهان در سال ۹۷ حدود ۱۰.۲ درصد بود که در سال گذشته به ۱۱ درصد افزایش یافت و سهم بخش صنعت در…