مرور برچسب

سوخت در نجف آباد

نارضایتی اصناف از توزیع سوخت در نجف آباد

نارضایتی اصناف از توزیع سوخت در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از ایمنا، تا پیش از این تمامی متقاضیان به مراجعه به سایت «آسان پرداخت» مراحل اداری مربوط به تخصیص سوخت را انجام داده و میزان سهمیه اختصاص داده شده را دریافت می‌کردند ولی از اولین…