مرور برچسب

سودابه معين

دیدار رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجف آباد با رئیس زندان نجف آباد صورت گرفت

دیدار رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجف آباد با رئیس زندان نجف آباد صورت گرفت به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، سودابه معین رئیس مرکز خواهران نجف آباد گفت: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی…