مرور برچسب

سوسیس و کالباس

کشف انبار سوسیس و کالباس های فاسد در نجف آباد

کشف انبار سوسیس و کالباس های فاسد در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد با بیان اینکه بازرسان بهداشت محیط، یک واحد بسته بندی غیر بهداشتی خرما را کشف و مهر و موم کردند گفت: در این واحد بسته بندی، یک تن…