مرور برچسب

سید محمد طباطبایی

مروری بر سکان‌داران ورزش استان اصفهان در ۴۹ سال گذشته

چهاردهمین رئیس مهری مصور/دبیر سرویس ورزش به گزارش نجف آباد نگار از روزنامه اصفهان زیبا، تغییرات در رأس اداره ورزش و جوانان استان اصفهان اتفاق دور از انتظاری نبود؛ از اولین روز سال گذشته تا دیروز که هفده روز از اردیبهشت 99 سپری شده بود،…

تعویض مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان در دقایق پایانی

تعویض مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان در دقایق پایانی به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد سلطان‌حسینی که از ۷ سال پیش مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را برعهده داشت، از امروز جای خود را به سیدمحمد طباطبایی…