مرور برچسب

سید مهدی هاشمی

اخاذی تروریستی در نجف آباد

اخاذی تروریستی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنگار از نجف آبادنیوز بهار ۵۵ که باند سید‌ مهدی هاشمی چند نفر از روحانیون سرشناس اصفهان مثل سید‌ابوالحسن شمس‌آبادی و قنبرعلی صفر‌زاده را به دلیل اختلافات عقیدتی و شخصی به قتل رساندند، جو خاصی…