مرور برچسب

سینمای نجف آباد

ارتقای درجه انجمن سینمای جوان شهرستان های کاشان و نجف آباد

ارتقای درجه انجمن سینمای جوان شهرستان های کاشان و نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا؛ بنابر اعلام ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران و با توجه به نظرات و بررسی های کارشناسانه، پس از درج عنوان دفتر ویژه به انجمن سینمای جوان‌…