مرور برچسب

شبهات کرونا

توصیه‌ها و دیدگاه‌های علمای اصفهان پیرامون مقابله با کرونا

توصیه‌ها و دیدگاه‌های علمای اصفهان پیرامون مقابله با کرونا به گزارش نجف آباد نگار از رسا، شیوع ویروس کرونا در کشور و در شهر و استان اصفهان، باعث ایجاد مشکلات متعددی در جامعه شده است، از رشد شایعات مختلف در زمینه مقابله و پیشگیری با کرونا…