مرور برچسب

شب حضرت رقیه سلام الله علیها

گل نازدانه

تو گل نازدانه ای بودی که وقتی بال هایت سوخت لب های کوچکت تشنه ماندچشمانت به اشک نشست و اندام نحیفت با ضربه های تازیانه آشنا شد.گل نازدانه

بانوی کوچک و کلیپ

دُردانه ای بود که در تاریخ، نام مادرش را امّ اسحاق گفته اند. زاده ی هفدهم یا ۸بیست و سوم شعبان سال پنجاه و هفت ه.ق بود. بانوی کوچک