مرور برچسب

شب دهم محرم

مسافر بهشت

حسین بن علی بن ابیطالب، دومین فرزند علی(ع) و فاطمه ی زهرا(س) و نوه ی حضرت محمد بن عبدالله(ص) است.مسافر بهشت