مرور برچسب

شب نا آرام برای کرونا

شب نا آرام برای کرونا در نجف آباد /مبارزه با ویروس کرونا

شب نا آرام برای کرونا در نجف آباد /مبارزه با ویروس کرونا به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد از ابتدای شروع بحران کرونا در مناطق پنجگانه 5 گروه در مناطق مختلف شهری در دو شیفت صبح و بعد از ظهر ناوگان حمل و نقل عمومی و…