مرور برچسب

شب پنجم محرم

حبیب خدا شب پنجم محرم

حبیب بن مظاهر اسدی، از قبیله ی بنی اسد و اهل کوفه بود. او را از اصحاب خاص امام علی(ع) از یاران و مریدان امام حسن مجتبی(ع).حبیب خدا