مرور برچسب

شروع و اجرای کلاسها به صورت مجازی

دانشگاه پیام نور نجف آباد پیشرو در شروع و اجرای کلاسها به صورت مجازی

دانشگاه پیام نور نجف آباد پیشرو در شروع و اجرای کلاسها به صورت مجازی به گزارش نجف آباد نگار از پورتال دانشگاه پیام نور نجف آباد با توجه به اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در مورد استفاده دانشگاه ها از بستر آموزش الکترونیک و با توجه…