مرور برچسب

شست و شوی شلنگی

روز جهانی نه به شست و شوی شلنگی در نجف آباد

روز جهانی نه به شست و شوی شلنگی در نجف آباد کفترپختری پرکشید تا از زیر درخت باغچه ی همسایه چوب ریزه جمع کند. تالانه اش را ترمیم کند. اما همه ی چوب ریزه ها روی آب مانده بودند هیچکس روی حیاط نبود ولی شیلنگ آب بازمانده بود. گل های فرش روی…