مرور برچسب

شعرای اصفهان علی مظاهری

«مظاهر»؛ شاعر خوش‌سخن معاصر

«مظاهر»؛ شاعر خوش‌سخن معاصر به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، محمدحسین ریاحی در خصوص نامداران استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از شعرای گران‌مایه و ارزشمند و بسیار اخلاقی اصفهان در دوره معاصر «علی مظاهری» متخلص به «مظاهر» است که سال‌ها با حضور…