مرور برچسب

شعری در وصف نمایندگان مجلس

شعری در وصف نمایندگان مجلس

شعری در وصف نمایندگان مجلس به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز حال مردم هر زمان باشد چنین*می فرستند سوی مجلس اصلحین بین ما از سوز سرما یخ زده*چون بدانجا می رسند آتشکده گرم و نرم و راحتند و بی خیال*مردم بیچاره در حال زوال شاعر…