مرور برچسب

شعر انتخابات

شعر طنز انتخابات / دوست دارم کنار بگذارم

شعر طنز انتخابات / دوست دارم کنار بگذارم به گزارش نجف آباد نگار شعر طنز پیام آقایی با مضمون انتخابات "دوست دارم کنار بگذارم واژه و شعر و شاعری را" در این مطلب مشاهده می کنید. دوست دارم کنار بگذارم واژه و شعر و شاعری را این طرف قرمز آن…