مرور برچسب

شعر طنز انتخابات

شعر طنز در مورد انتخابات مجلس

شعر طنز در مورد انتخابات مجلس به گزارش نجف آباد نگار شعر طنز در مورد انتخابات مجلس که در وب سایت طرفداری منتشر شده را با شما به اشتراک می گذاریم. گر به مجلس می روی مردانه رو ورنه از این خانه و کاشانه رو با شعار پوچ ما را خر نکن وضع…

شعر طنز انتخابات / دوست دارم کنار بگذارم

شعر طنز انتخابات / دوست دارم کنار بگذارم به گزارش نجف آباد نگار شعر طنز پیام آقایی با مضمون انتخابات "دوست دارم کنار بگذارم واژه و شعر و شاعری را" در این مطلب مشاهده می کنید. دوست دارم کنار بگذارم واژه و شعر و شاعری را این طرف قرمز آن…