مرور برچسب

شعر طنز در مورد انتخابات مجلس

شعر طنز در مورد انتخابات مجلس

شعر طنز در مورد انتخابات مجلس به گزارش نجف آباد نگار شعر طنز در مورد انتخابات مجلس که در وب سایت طرفداری منتشر شده را با شما به اشتراک می گذاریم. گر به مجلس می روی مردانه رو ورنه از این خانه و کاشانه رو با شعار پوچ ما را خر نکن وضع…