مرور برچسب

شهادت امام سحاد

شاهد کربلا

من فرزند آن آقایی هستم که حریم او هتک شد آرامش او ربوده شد مالش به غارت رفت و خاندانش به اسارت. شاهد کربلا