مرور برچسب

شهادت حضرت رقیه(س)

بانوی کوچک و کلیپ

دُردانه ای بود که در تاریخ، نام مادرش را امّ اسحاق گفته اند. زاده ی هفدهم یا ۸بیست و سوم شعبان سال پنجاه و هفت ه.ق بود. بانوی کوچک