مرور برچسب

شهادت حضرت عباس

مثل علم

سلام بر تو ای عباس(ع). سلام بر تو که تندیس غیرت و حمیت هستی که قامتی تمام عیار از جوانمردی هستی سلام بر تو که تمامی آب های روی زمین. مثل علم