مرور برچسب

شهادت حضرت علی اصغر

طفل آفتاب

فرشته ها به استقبالش آمدند، تا گرداگرد گهواره اش و همدوش ستاره ها گام بردارند و برایش لالایی بخواند.طفل آفتاب