مرور برچسب

شهادت حضرت قاسم

گل باغ بنی هاشم

ای میوه ی قلب حسن، ای ۱۳ ساله ی دشت کربلا. ای کسی که جز خیر و نیکی، به هیچ مطلوبی بسنده نمی کردی.گل باغ بنی هاشم