مرور برچسب

شهدای انفجار تروریستی

شهید حسن آیت

شهید حسن آیت فرزند محمدرضا از نوادگان دختری مرحوم آقا سید علی مجتهددر سوم تیرماه در نجف آباد درسال ۱۳۱۷ ده به دنیا آمد. شهید حسن آیت

شهادت پاسداران لشکر ۸ نجف اشرف در انفجار تروریستی زاهدان + تصاویر شهدا

شهادت پاسداران لشکر ۸ نجف اشرف در انفجار تروریستی زاهدان + تصاویر شهدا به گزارش نجف آبادنا به گفته منابع معتبر سلیمی از نیروهای اهل افجان این لشکر بود که طی یک سال اخیر به عنوان نیروی تکاور به لشکر ۱۴ امام حسین مامور شده بود.  از…