مرور برچسب

شهدای انقلاب اسلامی

روزشمار شهدای انقلاب اسلامی، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه

روزشمار شهدای انقلاب اسلامی، دوشنبه 15اردیبهشت ماه به گزارش نجف آباد نگار از  پایگاه خبری حیات، شهادت طلبی به مثابه یک میراث گرانبها از پیشینیان، حاوی مزایا و منافعی برای فرد، جامعه و نظام است و اگر این هر سه، آنرا بپذیرند و بطور مستمر و …