مرور برچسب

شهدای بیست ونهم خردادماه

شهدای بیست ونهم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست ونهم خردادماه شهرستان نجف آباد شهید اسماعیل متفکران نام پدر:محمدرضا تاریخ شهادت:1362/03/29 موضوع:پیروی ازامام و ولایت پیام:هرگز از امام و روحانيت مبارز جدا نشويد. و بدانند جدايي از امام و روحانيت و پيروي نكردن از…