مرور برچسب

شهدای بیست وپنجم خردادماه

شهدای بیست وپنجم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست وپنجم خردادماه شهرستان نجف آباد شهید اسدالله نادری نژاد نام پدر:عباس تاریخ شهادت:1360/03/25 موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت پیام:آرزو دارم اگر کسی می‌خواهد از من پیروی کند به خاطر من نباشد به خاطر حق و حقیقت باشد I…