مرور برچسب

شهدای بیست و سوم خردادماه

شهدای بیست و سوم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید رضا پورملک:نسبت به مسائل سطحی نگذرید و همچنین به شایعه اجانب و مزدوران آمریکا که جای پای کثیف کفار است گوش نکرده و امیدتان به خدای باری تعالی باشد و پشتیبانی خود را از امام عزیز اعلام نموده و در صحنه باشید