مرور برچسب

شهدای بیست و ششم دی ماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست و ششم دی ماه شهرستان نجف آباد

درستان را به خوبي بخوانيد كه در آينده مملكت اسلامي ما احتياج به انسانهاي متعهد و درسخوان داردو از شما مي‌خواهم راه مرا كه همان راه حسين(ع) است برويد و ادامه دهنده راه شهدا باشيد.شهدای بیست و ششم دی ماه شهرستان نجف آباد