مرور برچسب

شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه

شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد شهید علی اکبر بتولی نام پدر:عزیزالله تاریخ شهادت:1361/02/29 موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی پیام:من ازملت شهید پرور ایران می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند و نگذارند که ظلم…