مرور برچسب

شهدای بیست و چهارم بهمن ماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست و چهارم بهمن ماه شهرستان نجف آباد

شهدای بیست و چهارم بهمن ماه شهرستان نجف آباد شهید حسین جمشیدیان نام پدر:ابراهیم تاریخ شهادت:1364/11/24 موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی پیام:بایستی ما تمام سعی و کوشش خود را در پیشبرد انقلاب و اسلام به کار ببریم و اسلام و…