مرور برچسب

شهدای دوازدهم شهریورماه

شهدای دوازدهم شهریورماه شهرستان نجف آباد

شهدای دوازدهم شهریورماه شهرستان نجف آباد شهید مهدی صالحی نام پدر:رضا تاریخ شهادت:1360/06/12 موضوع:پیروی ازامام و ولایت پیام:ازتمام مردم قهرمان ايرن و خانواده خود و ديگر همرزمانم مي‌خواهم كه پشتيبان روحانيت و ولايت فقيه و دولت…