مرور برچسب

شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد شهید محمود رحیمی نام پدر:مختار تاریخ شهادت:1361/01/12 موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند پیام:لحظه ای از نام ویاد خدا غافل نشوید و درراه خدا ودین کوشا باش که هرچه بکوشی باز هم کم است…