مرور برچسب

شهدای سی و یکم اردیبهشت ماه

شهدای سی و یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهدای سی و یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد شهید ابوالقاسم فاضل نام پدر:اسدالله تاریخ شهادت:1364/02/31 موضوع:اتحادو وحدت پیام:اتحاد و همبستگی را حفظ بکنید و نگذارید منافقین با شایعه پراکنی در داخل ما رخنه کنند Be united…