مرور برچسب

شهدای ششم اردیبهشت ماه

شهدای ششم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهدای ششم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد شهید اصغر شمس نام پدر:علی تاریخ شهادت:1366/02/06 موضوع:نماز و مسجد پیام:در نماز جمعه و جماعت شركت كنيد و در دعاهايتان امام عزيز را فراموش نكيد و بفرمان او گوش كنيد Take part in…