مرور برچسب

شهدای ششم مردادماه

شهدای ششم مردادماه شهرستان نجف آباد

شهدای ششم مردادماه شهرستان نجف آباد شهید محمد پورقوریان نام پدر:غلامحسین تاریخ شهادت:1361/05/06 موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند پیام:همه اعمال خود را صرفا بخاطر خدا انجام دهید که در این صورت بسیاری از اشتباهات از بین خواهد…